Vina Kalazić – Korporativna web stranica

Ekološka proizvodnja vina na tradicionalan baranjski način.

  • slide
  • slide
  • slide

DETALJI PROJEKTA


Ekološka proizvodnja vina na tradicionalan baranjski način - Vina Kalazić

  • Klijent Kronos d.o.o.
  • Status Aktivno
  • Datum 1. 2. 2022.
  • Copyright Kronos d.o.o.


OPIS PROJEKTA


Ekološka proizvodnja vina na tradicionalan baranjski način - Vina Kalazić

Zahvaljujući odličnom tlu i pogodnoj klimi uspješno uzgajamo brojne kontinentalne sorte vinove loze od čijeg grožđa proizvodimo kvalitetna i vrhunska vina.
Uspješno spajamo stečena znanja s najnovijom tehnologijom i naprednim proizvodnim procesima baziranima na ekološkoj proizvodnji grožđa i vina. Posjedujemo 18 Ha vinograda na odličnim brdovitim položajima u Baranji, između mjesta Zmajevac i Batina i na toj površini njegujemo 120.000 trsova. Vinograd je sađen u dvije faze: polovica je sađena u proljeće 2004. godine, a druga polovica 2005. godine.

Vinogradi su smješteni na potezu između mjesta Zmajevac i Batina u neposrednoj blizini Dunava. To je područje daleko od svake industrije s mikroklimom idealnom za proizvodnju visoko kvalitetnog grožđa kontinentalnih kultivara.
Poznato je da se još u vrijeme starog Rima na ovim područjima uzgajala vinova loza.