Pametni Dom- Web aplikacija

Program za ustanove koje pružaju smještaj korisnika, npr. domovi za starije, domovi za djecu ili ambulante i liječničke ordinacije.

  • slide
  • slide
  • slide

DETALJI PROJEKTA


Potpuno funkcionalan program

  • Klijent Domovi za starije
  • Status Aktivno
  • Datum 1. 2. 2022.
  • Copyright NetBIT


OPIS PROJEKTA


Program za ustanove koje pružaju smještaj korisnika, npr. domovi za starije, domovi za djecu ili ambulante i liječničke ordinacije.

Program za ustanove koje pružaju smještaj korisnika, npr. domovi za starije, domovi za djecu, ambulante ili liječničke ordinacije. Program je lako koristiti, bez potrebe za instalacijom i posebnom računalnom opremom. Možete početi s radom ODMAH. Nisu potrebna posebna znanja i vještine jer su naši programeri maksimalno pojednostavili korisničko sučelje, kako bi rad u programu bio ugodan i efikasan.

Bez obzira o kojoj evidenciji se radi, u programu smo nastojali pokriti sve potrebe za vođenje korisnika doma. Osim vrlo naprednog i složenog kartona korisnika u isti je moguće unositi svu sestrinsku i liječničku dokumentaciju. Također smo dodali i sustave evidencije naplate i troškova, sanitetskog prijevoza, naplate lijekova, sanitetskog materijala ili neke specifične troškove koje svaka ustanova ima. Sve kategorije naplate, troškova, izdavanja možete prilagoditi svojim potrebama. Uveli smo i opciju vođenja inventara. Stoga se predmeti koji su zavedeni u inventar ili dugotrajnu materijalnu imovinu više neće gubiti.

Isprobajte besplatno potpuno funkcionalan DEMO programa.